Proizvodni program

Danas NOBEL ILAC ima preko 80 proizvoda:

analgetike-antinflamatore i antireumatike, analgetike-antipiretike, narkotik-analgetike, antibiotike, antidijabetike, antiemetike, antifungalne, antigripalne, antihistaminike, antitusike, antiviralne, dekingestive, antidijaretike, lekove za gastrointestinalni trakt (inhibitore protonske pumpe, H2-receptor antagoniste) lekove kardiovaskularnog sistema (antihipertenzive, antianginalne, antihiperlipidemike, cerebrelne i periferne vazoterapeutike), lekove respiretornog sistema (bronhodilatatore, mukolitike), lekove koji se koriste kod benigne hiperplazije prostate, psihoterapeutike, lekovi koji se koriste u lečenju alkoholizma, vitamini i dermatološki preparati.

Osim što NOBEL ILAC ima svoje proizvode, prodaje i zastupa mnoge svetske firme kao što su: Altana(Nemačka), CromaPharma(Austrija), BradleyPharmaceuticals(SAD), Research(Švajcarska), Vitabiotics(Engleska), Orbis(Australija), Ethypharm(Francuska) i Mann&Shröder(Nemačka).

Vesti - Tylol HOT

Do 2008. godine u svetu je prodato i popijeno 500 miliona Tylol HOT kesica. Tylol HOT je na tržište prvi put plasiran 1998. godine, kao novina u lečenju simptoma prehlade i gripa. www.tylolhot.rs

Sve o gripu i prehladi

Detaljne informacije o našim kombinovanim preparatima protiv gripa i prehlade možete pronaći na internet portalu o gripu i prehladi. www.grip.rs